Context

Context of Ordonnantie en[de] instructie gemaeckt en[de] vuytgegeuen, opden ontfanck en[de] collectatie vande generale middelen en[de] imposten : byde gemeyne staten vande lande[n] van herwertsouere : geaccordeert en[de] gestelt, by willecore[n] en[de] auctorizatie Onss Heeren des Conincx ... op diuersche specien van eetlijcke en[de] drinckelijcke waren, vruchte[n] ende comenschapen ..
Processing Feedback ...