Context

Context of Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde : als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen : waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft : yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, wat soorte van dissen, ende wat wilde menschen naer 't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren [sic] met haer vruchten
Processing Feedback ...