Context

Context of A compleat dictionary English and Dutch, = Volkomen woordenboek der Engelsche en Nederduitsche taalen : To which is added a grammar, for both Languages. Originally compiled by William Sewel; But now, not only reviewed, and more than the half part augmented, yet according to the modern spelling, entirely improved; by Egbert Buys, Counsellor of their Poliss and Prussian Majesties, &c. ... . Nevens eene Spraak-Konst van dezelven, Oorsprogkelyk saamengesteld door Willem Sewel; Doch nu niet alleen overgezien, en meer als de helft vermeerderd; maar ook naar de hedendaagsche Spelling, in allen opzichten verbetert, door Egbert Buys, Hofraad van hunne Poolsche en Pruissische Majesteiten, &c. Eerste Deel, (electronic resource)
Processing Feedback ...