Context

Context of A new dictionary English and Dutch : wherein the words are rightly interpreted, and their various significations exactly noted. Enriched with many elegant phrases and select proverbs: and for help to the English, the particles de and het placed before the Dutch nouns. Whereunto is added a small treatise concerning the Dutch pronunciation; and the right use of the Dutch particles de, die, deeze, and het, dat, dit. = Nieuw woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taale, waar in de woorden eygentlyk vertaald, en de verscheydenerleye betʹekenissen der zelve naauwkeuriglyk aangerweezen zyn: verrykt met veele nette spreekwyzen, by de hedendaagse Engelsche schryveren gebrukelyk, en doorgaans met fraaije spreekwoorden verzien: zynde daarenboven, ten dienste der Engelschen, de lʹedekens de en het voor de Nederduytsche naamwoorden gestʹeld. Waar by nog gevoegd is een korte verhandeling van de nytspraak der Engelsche taale; benessent een bericht van de Nederduytsche spel-konst. Alles tʹot groot nut der gener, die begeerig zyn om d
Processing Feedback ...